2019-08-14 SIKKERFREMTID

Albin Ahrenberg & Elsa Andersson

Senaste nytt

12. Jun, 2019

ARIMA-GARCH Portföljen

Resultat hittills under 2019: + 19 697 kr. Minimiinvestering: 15 000 kr. Genomsnittligt resultat per vecka: + 856 kr. ARIMA-GARCH kommer bäst till sin rätt vid turbulenta tider - vid en finanskris likt 2007-2009 visar sig ARIMA-GARCH från sin bästa sida.

"Be intellectually prepared to react to possible encounters with intelligent, non-corporal energy forms when time-space boundaries are exceeded."

- Approved for Release: CIA

Montségur Castle

UAS FLYGUTBILDNING - OPERATÖRSUTBILDNINGAR
http://www.auvsi.org/home

Stockholms Handelskammare - Släpp fram drönarna

Fyll i en beställning på nätet, och en drönare släpper av paketet en timme senare. Ring 112 och så kommer en drönare med hjärtstartare till platsen när ambulansen inte kan nå fram.

Gofor

Gofor is a San Francisco startup. Gofor provides drones on demand. Using our mobile app, you can task a drone to complete a variety of helpful tasks. "Uber, for drones".

Kommersiell drönaroperatör

Det finns många företag och organisationer som ser de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen för drönare och det inte bara inom flygindustrin, utan inom många olika branscher. De uppenbara branscher där flygdrönarteknik med fördel kan användas är bland annat inom forskning, skogsbruk, filmproduktion, underhållning, energi, transport och logistik, planering och polisövervakning. Det finns i dag fyra nivåer av licenser från Transportstyrelsen för drönaroperatörer. Den Iägsta nivån ger rätt att flyga drönare som väger max 1,5 kg inom synhåll medan den högsta (nivå nr. fyra) ger rätt att flyga större drönare utom synhåll. Militären får flyga den högsta kategorin. Men diskussioner förs på EU-nivå om att ev. tiIIåta privatpersoner flyga utom synhåll. En drönaroperatör behöver kunskaper inom flygutbildning, flygteori och underhåll samt entreprenörskap och juridik (det är många oIika lagar och regler som man måste kunna för att hantera drönare på rätt sätt) och även inom utveckling av artificiell intelligens, mjuk- och hårdvara. Det används i princip samma teknik för apputveckling som för att programmera drönare. Man programmerar t.ex. förutbestämda slingor som drönare ska flyga.

Machine Learning in Aerospace

Autonomous Helicopter

Big Data: New Tricks for Econometrics

Hal R. Varian
June 2013, Revised: April 14, 2014

Roswellincidenten - Kraschlandningen vid Corona

Huvudtrailer för ett Roswellprojekt som har översatts från engelska till svenska. Kolla in Farsight's tidskorsprojekt - morgondagens nyheter redan idag! http://farsight.org/demo/Time_Cross_Project/Time_Cross_Farsight_main_page.html

HANSON Symphony No. 2, Op. 30, "Romantic": II. Andante con tenerezza

MOZART Serenade No. 13 in G major, K. 525, "Eine kleine Nachtmusik": II. Romanze

PENDERECKI Polymorphia

Tvillingar delar hjärna

De siamesiska tvillingarna Tatiana och Krista Hogan är sammanvuxna i huvudena och har gemensam hjärna. De verkar dela sinnesintryck och känslor med varandra. När Krista t. ex. ser en nallebjörn, medan Tatiana har ögonen slutna, kan Tatiana ändå uppfatta björnen. Nervsignalerna går från Kristas ögon till Tatianas syncentrum i hjärnan. Forskarna hoppas att flickorna skall kunna hjälpa till att besvara en av mänsklighetens riktigt stora frågor: Vad är medvetande, och hur skapas det?